Materská škola Sasinkovo

Úvod

Sme materská škola so zameraním na regionálnu výchovu a environmentálny rozvoj.  Využívame progresívne a interaktívne vyučovacie metódy, informačno komunikačné technológie.

Deti majú možnosť oboznamovať sa hravou formou s anglickým jazykom.

V maximálnej miere využívame zážitkové učenie a priamy kontakt s prírodou. Vyhľadávame možnosti recyklácie, šetrenia energií a ochrany prírody.