Oznamy


Vážení rodičia!!!

Vzhľadom na mimoriadne závažnú epidemiologickú situáciu bude naša MŠ v dňoch 11.1.2021 až do odvolania

ZATVORENÁ


O opätovnom otvorení prevádzky MŠ Vás budeme včas informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Preto Vás prosíme o sledovanie našej stránky. Ďakujeme za porozumenie.

Do nového roka 2021 Vám prajeme veľa zdravia.

PaeDr. Renáta Šomodiová riaditeľka MŠOznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťomNikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Prevádzka materskej školy Sasinkovo 320 

 • v čase 6:30 - 15:30 hod
 • celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajácich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum
 • dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca
 • sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemilogickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • všetky osoby si pri vstupe do budovy MŠ musia vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý bude umiestnený pri vstupe do budovy
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky (počas výchovno vzdelávacieho procesu deti rúška nie sú povinné nosiť)

Čo dieťa v MŠ potrebuje:

Pri nástupe do MŠ musí mať každé dieťa:
 • papuče (nie šlapky !!! )
 • náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)
 • pyžamo
 • posteľnú bielizeň (najmenšie deti nepremokavú plachtu alebo chránič matraca)
 • rúško v skrinke

Zákaz nosenia akýchkoľvek predmetov a hračiek z domu !!!

Stiahnuť žiadosť

Stiahnuť lekárske potvrdenie

Školská zrelosť: Čo všetko by mal ovládať budúci prvák?

Prispievame pár informáciami, čo by malo dieťa vedieť pri zápise na základnú školu.